Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/ donkwiat.pl donkwiat
A A A

Chemiczna dezynfekcja

Najodpowiedniejszym terminem przeprowadzania dezynfekcji gleby w szklarniach ogrzewanych jest lipiec, w szklarniach nie-ogrzewanych i tunelach foliowych — druga połowa września lub październik. Odkażanie w miesiącach zimowych jest możliwe, lecz z uwa­gi na konieczność ogrzewania szklarni przez kilka tygodni dla zapewnienia wysokiej temperatury gleby, potrzebnej dla utrzy­mania wysokiej skuteczności preparatu, jest nieekonomiczne.

Dezynfekcję należy przeprowadzać nie wcześniej niż w 2 ty­godnie po usunięciu roślin ze szklarni. Następnie należy glebę dobrze spulchnić, wykonując głęboką orkę za pomocą pługa z pogłębiaczem oraz stosując glebogryzarkę, łub pługofrezarkę. Na kilka dni przed zabiegiem glebę należy podlać. W mo­mencie odkażania wilgotność gleby powinna wynosić 60—65Vo polowej pojemności wodnej. Tuż przed dezynfekcją i po dezyn­fekcji nie należy stosować oboriiika, torfu, nawozów azotowycn w formie amonowej, azotniaku i wapna palonego, ponieważ po­wodują one zmniejszenie aktywności Basamidu, Nawozy orga­niczne należy stosować pod rośliny uprawiane.w cyklu poprze­dzającym dezynfekcję, natomiast azot w formie azotanowej.