Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Kontrola wilgotności gleby

Urządzeniem najczęściej stosowanym do tego celu jest tensjometT glebowy. Określa on siłę ssącą gleby, zależną od wilgotności gleby. Zasadniczą roboczą częścią tensjometru jest kubek z mikroporowatej ceramiki, połączony hermetycznie rurką metalową z wakuometrem.

Zarówno kubek, jak i rurka wypeł­nione są wodą destylowaną. Kubek ten­sjometru zakopuje się do gleby na głę­bokość, na jakiej mą być mierzona wil­gotność gleby,' i dokładnie ugniata zie­mię wokół niego. Jeżeli gleba wysycha, kubek tensjometru traci wodę przez po­ry w ściankach, wskutek czego wewnątrz tensjometru powstaje podciśnienie, co jest powodem wychyle­nia się strzałki ńa wakuometrze. Na podstawie wskazań tensjo­metru można dokładnie określić moment, w którym powinno siq rozpocząć nawadnianie. Do każdego tensjometru dołączona jest szczegółowa instrukcja jego stosowania oraz interpretacja wskazań, zafeżnie od rodzaju gleby i wymaganej wilgotności.