Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Określenie ilości wody potrzebnej do nawadniania

 

Za punkt wyjścia do określenia ilości wody potrzebnej do nawadniania roślin pod szkłem lub pod folią bierze się naj­większe zapotrzebowanie na wodę — w czerwcu i lipcu. Przyj­muje się, że na 1 m2 obsadzony roślinami trzeba zużyć około 12 1 wody na dobę, co odpowiada 12 mm opadu. Ponieważ jed­nak roślin nie nawadnia się przez całą dobę, wymienioną ilość;: zużywa się w ciągu kilku godzin. Na przykład można przyjąć, że deszczowanie roślin trwa nie dłużej niż 4—5 godzin dziennie i jest wykonywane w godzinach rannych. A więc dobowa wy­dajność źródła wody w stosunku do. ł m2 powierzchni pod szkłem czy folią będzie się równała w tym wypadku wydajno-; ści w ciągu maksimum 5 godzin. Chcąc określić niezbędną do nawadniania konkretnego obiektu wydajność źródła wody na'; godzinę, można posłużyć się wzorem: Jeżeli źródło wody nie odznacza się obliczoną wydajnością, na godzinę, ale na wystarczającą wydajność dobową, to trzeba zbudować odpowiednio duż^ zbiornik retencyjny, który umożli­wi pokrycie zapotrzebowania na wodę w godzinach nawadnia­nia obiektu.