donkwiat.pl donkwiat Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Termin siewu i sadzeniu

Opinie co do terminu siewu lub sadzenia roślin są często sprzeczne. Na podstawie przeprowadzonych badań i praktycz­nych obserwacji można stwierdzić, że rozsadę można sadzić po > obniżeniu się temperatury gleby poniżej 30°C, tzn. w następnym ; dniu, najlepiej jednak 3—4 dnia po parowaniu. Później bowiem gwałtownie wzrasta w glebie zawartość związków amonowych szkodliwych szczególnie dla świeżo posadzonej rozsady,

Zbyt wczesny siew nasion do odkażonego termicznie podło­ża jest powodem znacznego ograniczenia wschodów. W krańco­wych przypadkach wszystkie nasiona po skiełkowaniu giną. Aby temu zapobiec, należy podłoże po parowaniu pozostawić co naj­mniej przez 4 tygodnie w pryzmie, która w tym czasie powinna być 3—4-krotnie przerobiona.

Odkażone podłoże należy zabezpieczyć przed wtórną infek­cją, a więc przechowywać w pomieszczeniu czystym i starannie wydezynfekowanym. Rozwój patogena, który zakazi wyjałowio­ne środowisko, przebiega bardzo szybko ze względu na brak . konkurencji innych organizmów.