Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Zacienianie szklarni

Zacienianie szklarni z roślinami warzywnymi stosowane jest tylko w celu obniżenia w niej temperatury. Szklarnie z wydaj­ną instalacją wentylacyjną nie wymagają zacieniania nawetv podczas miesięcy o najintensywniejszym nasłonecznieniu. Ko-'.; nieczność zacienienia szklarni może jednak wystąpić również' wtedy, gdy na skutek błędów agrotechnicznych rośliny mają słabo rozwinięte korzenie, które w okresie zwiększonej transpi-racji pobierają zbyt mało wody. Najczęściej stosowane są na~ stępujące metody zacieniania:

a) zacienianie wewnętrzne,

b) zacienianie zewnętrzne,

c) zacienianie stałe przez pomalowanie oszklenia. Zacienianie wewnętrzne. Jest to najwłaściwszy system zacieniania stosowany w niektórych krajach. Polega on na uży- ' ciu ruchomych zasłon tekstylnych które zawieszane są poziomo nad wierzchołkami roślin lub równolegle do połaci

dachu szklarni. Cieniówki powinny być wykonane z tkanin w znacznym stopniu odpornych na działanie promieni słonecznych i wilgotnego powietrza w szklarni. Tkaniny te muszą być elastyczne i odznaczać się określoną przepuszczalnością .światła, nie zmie­niającą się w miarę eksploatacji.