Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Zacienianie zewnętrzne

Zacienienie zewnętrzne. System ten polega na instalowaniu żaluzjowych cieniówek na zewnątrz dachu szklarni. Daje on do­bre wyniki latem, ponieważ cieniówki można albo całkowicie, złożyć, albo zmieniać kąt ustawienia listew w stosunku do kie­runku padania promieni słonecznych. Można więc w sposób płynny regulować intensywność, światła przenikającego do szklarni. - Może on być również całkowicie zmechanizowany, a także sterowany automatycznie. Żaluzjowe cieniówki są jed­nak kosztowne, a ponadto narażone na ujemne wpływy atmo­sferyczne i ze względu na dużą wysokość nowoczesnych szklar­ni trudne do naprawy. Toteż nie znalazły zastosowania w sze­rokiej praktyce.

Zacienianie stałe przez pomalowanie oszklenia. Metoda ta jest dość często stosowana. Dla zmniejszenia przepuszczalności szkła używane są farby różnego typu, różnej intensywności i barwy. Farby zacieniające są chronione patentami przez wy­twórców. Zaletą tych farb jest łatwość zmycia z powierzchni szkła, gdy zacienienie jest już niepotrzebne. Szkło opryskuje się farbami za pomocą opryskiwacza stosowanego w ochronie roślin.