Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Zamiany chemiczne

Podczas termicznej dezynfekcji parą w glebie i podłożu za­chodzi wiele zmian chemicznych. Najważniejszy jest znaczny wzrost zawartości form azotu dostępnych dla roślin. Wzrost ten jest tym większy, im większa jest zawartość substancji orga­nicznych w glebie.

Na podstawie systematycznie wykonywanych analiz gleby po termicznej dezynfekcji stwierdzono, że zawartość dostęp­nych dla roślin form azotu w pierwszym tygodniu po przepro­wadzeniu dezynfekcji wzrasta niewiele, w drugim tygodniu — gwałtownie i osiąga maksimum w trzecim tygodniu. W tym czasie zawartość azotu może być nawet dziesięciokrotnie wyż­sza od zawartości przed parowaniem: Pod koniec trzeciego i w > czwartym tygodniu gwałtownie maleje i w następnym okresie ustala się na, poziomie wyższym o 20—30^/n od poziomu przed . parowaniem.

Parowanie wpływa głównie na wzrost zawartości związków amonowych; których nadmierne stężenie jest dla roślin szkodli­we. Związki te na skutek utleniania przechodzą w azotany. Pro­ces przemiany