Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Wilgotność

Gleba lub podłoże powinny być nieznacznie suchsze od podłoży przygotowanych do sadzenia roślin czy sie­wu nasion. Zbyt wilgotne podłoża mają większą pojemność cieplną, a więc nagrzanie ich do odpowiedniej temperatury wy­maga użycia znacznie większych ilości pary. Jest zatem znacz­nie droższe, poza tym podłoża ulegają dodatkowemu nawilżeniu przez kondensat pary i w efekcie parowania otrzymuje się błoto nie nadające się do uprawy roślin.

Zbyt przesuszona gleba lub podłoże nie powinny być podda­wane parowaniu, gdyż zawierają dużo powietrza, które nie, po­zwala wnikać parze do parowanej warstwy i bardzo trudno ulegają zwilżeniu przez doprowadzaną parę, a więc źleprze wodzą ciepło. W związku z tym należy przed parowaniem zbyt przesuszoną glebę lub podłoże doprowadzić do 50—60°/o polo­wej wilgotności.